FAQ

Svar på vanliga frågor

Hur gör jag för att byta termostat?

För att byta termostat behöver du först stänga av strömmen vid elcentralen för säkerhet. Lossa termostatens frontpanel, notera kopplingarna och koppla bort dem. Ta bort den gamla termostaten och montera den nya enligt tillverkarens anvisningar. Anslut ledningarna enligt din anteckning, sätt tillbaka frontpanelen och återställ strömmen vid elcentralen. Om du är osäker, kontakta oss för professionell hjälp!

Om din kran droppar kan det finnas flera orsaker. Först, försök att dra åt kranens handtag ordentligt för att se om det stoppar droppet. Om det inte hjälper kan det vara att packningen inne i kranen behöver bytas ut. Stäng av vattentillförseln till kranen och demontera den försiktigt för att komma åt packningen. Inspektera packningen för skador och byt ut den om den är sliten eller trasig. Se också till att ingen smuts eller kalk har fastnat i kranens delar, vilket kan orsaka droppande. Om du känner dig osäker på hur du ska åtgärda problemet, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

Om du har ett läckande rör är det viktigt att agera snabbt för att undvika skador. Först och främst, stäng av huvudvattenventilen för att stoppa flödet av vatten. Identifiera sedan var läckan kommer ifrån och försök att åtgärda den med en lämplig metod, såsom att dra åt kopplingar eller byta ut skadade rördelar. Om du inte känner dig bekväm med att hantera läckan själv, eller om det är en allvarlig läcka, är det bäst att kontakta en professionell rörmokare för att få hjälp. Vi på Rörmontage står redo att hjälpa dig med alla typer av rörproblem, så tveka inte att kontakta oss för snabb och pålitlig service.

Installera en toalett korrekt är viktigt för att undvika läckor och problem. Stäng av vattentillförseln och demontera den gamla toaletten. Placera en ny vaxring över avloppsröret och sätt den nya toaletten på plats. Anslut vattenledningen och fäst toaletten ordentligt. Testa sedan att toaletten fungerar som den ska. Om du är osäker, kontakta oss för professionell hjälp!