Energieffektivisering

Rörmontage

Energibesparing

Energieffektivisering

MM-växlaren är en växlare som tar vara på värmen i avloppsvattnet, den skräddarsys och passar nästan överallt.

MM-växlaren tillverkas av Warmab och är idealisk i fastigheter, hotell, campinganläggningar, storkök och träningslokaler där varmvattenförbrukningen är hög. Den sänker varmvattenkostnaden med 25% vilket ger stor energibesparing. Kan även installeras i villor. 

Livslängden på MM-växlaren beräknas vara minst 40 år och på den tiden har fastighetsägaren sparat in investeringen många gånger om. Den tillverkas i 3 dimensioner:  75, 110 och 160 i valfri längd. Växlaren monteras antingen liggande eller stående. Längden anpassas efter var växlaren kan placeras.

Vi är återförsäljare

När du anlitar oss så hjälper vi dig hela vägen. Vi börjar med ett platsbesök för att hitta rätt lösning för just din fastighet.
Sen sköter vi hela processen tills att växlarna är installerade och systemet inkört och klart.

Termostatbyte

För att sänka energikostnaderna kan en enkel åtgärd vara att byta termostaterna på radiatorerna. Vi byter då ut både själva vredet och ventilen till en energibesparande variant. När det är klart kan vi injustera systemet för att se till att det kommer rätt mängd värme ut till alla radiatorer. Man kan då sänka temperaturen och flödet i systemet vilket sparar in stora summor på värmeräkningen. Ett stort plus är att alla boende får samma temperaturer inomhus.

Kontakta oss