Bergvärme & jordvärme

Skillnader mellan bergvärme och jordvärme

Jordvärme och bergvärme utnyttjar båda jordens naturliga värme för uppvärmning av byggnader. När det kommer till bergvärme innebär det att man borrar djupa hål på ca 100 – 200 m i berget och placerar en slang med vätska i berggrunden. Detta absorberar den geotermiska värmen. Jordvärme använder liknande principer som bergvärme, men som namnet hintar använder man grundvattnet närmare markytan istället för att borra djupa hål. I marken och sjön placeras en 200 – 500 meter lång slang. Den cirkulerande vätskan i slangen värms upp av den lagrade solvärmen. Vätskan passerar genom värmepumpen där den värms upp av den lagrade solvärmen. Vätskan passerar genom värmepumpen där kompressorn höjer temperaturen med hjälp av köldmedie och värmeväxlare i ett slutet system. Värmepumpen fördelar därefter värmen till husets värmesystem.

Oavsett om det är dags att byta en befintlig berg-/jordvärmepump eller installera en ny så hjälper vid dig från offert till ny installation.

Med en bergvärmepump/jordvärmepump från CTC kan du spara upp till 85 % av din uppvärmningskostnad. Pumpen använder solenergin som lagrats i berg, mark och sjö. Den energi som används är gratis, miljövänlig och hjälper till att minska utsläppen av CO₂.

Vi har proffsiga samarbetspartners som hjälper till med borrning av energihål och fräsning av jordvärme. Vid nyinstallation skall en anmälan till kommunen göras för att få borra eller lägga ner slang. Du får självklart hjälp av oss att fylla i anmälan med alla tekniska uppgifter som krävs. Allt för att ansökan ska gå så snabbt och smidigt som möjligt.

För att se vilka produkter som erbjuds – kika här: https://ctc.se/produkter/bergvarmepumpar

Fördelar:
• Mest energieffektivaste lösningen
• Billig driftkostnad
• Möjlighet att få kyla inomhus på sommaren
• Slipper en synlig värmepump vid fasaden
• Uppkopplingsbar med app mot elbörsen för att nyttja elavtal med timpris
• Upp till 18 års försäkring

Nackdelar:
• Större investering
• Krävs ansökan till kommunen och möjlighet att borra på fastigheten

Kontakta oss

Vill du få reda på en prisuppgift eller bara fråga något?
Då kan du kontakta oss via vårt formulär. Vi besvarar ditt ärende så fort vi kan. Annars är du alltid välkommen att slå oss en signal!